อนุทิน 41462 - panchatan

panchatan

my current daily dosage:

baby aspirin,

herbesser,

alunamin (pink tab),

for glaucoma: arteoptic and xalatan

เขียน 13 Jul 2009 @ 12:44 () แก้ไข 13 Jul 2009 @ 12:46, ()


ความเห็น (0)