อนุทิน #41447

  ติดต่อ

วันนี้ ต้องประชุมเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก

  • Safety
  • Morality
  • Accountability
  • Recognition
  • Teamwork

ทั้ง 5 องค์ประกอบนี้ เราให้ความสำคัญกับเหตุ นั่นก็คือ Morality นอกนั้น น่าจะเป็นผลที่สืบเนื่องตามมา

สิ่งสำคัญคือว่าจะสร้างเหตุ (Morality) ขึ้นมาอย่างไร มีเครื่องชี้วัดอะไรว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว

ตามความเข้าใจของตนเอง วัฒนธรรมที่จะสร้างขึ้นในองค์กรได้นั้น ต้องปลูกจิตสำนึก สะสมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีมาช้านาน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยผู้ที่มาก่อนต้องทำเป็นแบบอย่างแก่ผู้มาใหม่

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)