อนุทิน 41443 - นาย ศุภกร ฝอยทอง

พ่อเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสพสุขจากการดื่มและความเพิลดเพลินในสัมผัสทั้งห้า หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ แต่เพื่อเจ้าแล้วพ่อยินดีสละความสุขส่วนตัวอันเป็นของพ่ออยู่แต่เดิมส่วนหนึ่ง ให้เจ้าได้รับความอบอุ่นซึ่งใช้ทรัพย์แลกไม่ได้

เขียน 13 Jul 2009 @ 05:28 ()


ความเห็น (0)