อนุทิน #41437

บทเรียนชีวิต
       วันนี้ผู้เขียนได้รับบทเรียนชีวิตราคาแพง  เพราะขาดการใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบในการตัดสินใจ
จนทำให้รู้สึก "เสียดาย"  แต่ก็ขอบคุณ
บทเรียนนี้ที่ทำให้มีสติมากขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)