อนุทิน 41434 - หมอน้อย

หมอน้อย

       เมื่อวันที่ 10-11 ก.ค.2552 ได้ไปอบรม"โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน"ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ ยะลา จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรกนักเรียน 100 คน มีนักเรียนรอบเช้าและรอบบ่าย รุ่นที่ 2  นักเรียนเครือข่าย กศน.ม.ต้น และม.ปลาย จำนวน 90 คน นักเรียนเหล่านี้แรกเข้าอบรมดูเละเทะไร้ระเบียบ แต่หลังจากอบรมเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคน เพราะต้องเข้าบททดสอบคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ ความซื่อสัตย์ เสียสละ และความจริงใจ ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะต้องแสดงความเป็นตัวตนออกมา บางคนต้องปล่อยโฮ ออกมา อย่างยากที่จะกลั้นไว้อยู่.

เขียน 12 Jul 2009 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)