อนุทิน 41395 - ทนัน ภิวงศ์งาม

อันชีวิตนั้น มันเป๋นของใผ มันเป๋นจาใด ยึดไว้บ่มั่น
เกิดแก่เจ็บต๋าย เวียนว่ายอยู่หั้น ในวัฏฏะอัน โลกนี้
จักห้ามร่างก๋าย หมายกฎบทจี้ หนุ่มสาวมอกอี้ อย่าชรา
ห้ามได้ก่อนั้น มันน่าสังก๋า ใผห้ามได้นา บอกข้าสักหน้อย.

เขียน 12 Jul 2009 @ 10:38 ()


ความเห็น (0)