อนุทิน 41370 - Sila Phu-Chaya

  • คดีหมิ่นประมาทตาม ปอ 332 (2) ให้อำนาจศาลที่จะสั่งให้โฆษณาคำพิพากษาเท่านั้น ไม่ใช่อำนาจศาลที่จะมีคำสั่งโฆษณาคำขอขมาด้วย (ฎีกา 3/2542)
  • มาตรา 332 มีสาระสำคัญว่าในคดีหมิ่นประมาทซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง
  • (1) ให้ยึด และทำลายวัตถุหรือส่วนของวัตถุที่มีข้อความหมิ่นประมาท
  • (2) ให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับหรือหลายฉบับ ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา
เขียน 11 Jul 2009 @ 22:01 () แก้ไข 11 Jul 2009 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)