อนุทิน 41367 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เตรียมเอกสารประกอบการเป็นวิทยากร เรื่อง ผู้บริหารระดับต้นกับความสำเร็จขององค์กรพยาบาลและหอผู้ป่วย หรือการนำหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น รุ่นที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-15 กค 52 โรงแรมแม่โขงรอยัล จังหวัดหนองคาย

เขียน 11 Jul 2009 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)