อนุทิน 41360 - Sila Phu-Chaya

  • ตัวแทนโดยปริยาย ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการแต่งตั้งอย่างชัดแจ้งจากตัวการ แต่เกิดขึ้นโดยพฤติการณ์ การกระทำ การแสดงออก กิริยาอาการการประพฤติปฏิบัติต่อกันของคู่สัญญา
  • นอกจากนี้ อาจจะเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย กล่าวคือไม่ได้เกิดจากความตกลงยินยอมตามปพพ มาตรา 797และเกิดจากหลักสัญญาโดยปริยาย
  • กล่าวคือตัวการเห็นชอบกับการกระทำของผู้อ้างว่าเป็นตัวแทน เพียงแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นตัวแทนเท่านั้น
  • ส่วนกรณีตัวแทนเชิด ตัวการไม่ได้ให้ความยินยอม ไม่เห็นชอบด้วย แต่กฎหมายปิดปากตัวการ (Agency by estopple) จึงไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ 1392/2538
เขียน 11 Jul 2009 @ 18:05 () แก้ไข 11 Jul 2009 @ 18:07, ()


ความเห็น (0)