อนุทิน 41349 - บุณยกร

บุณยกร

วันนี้ัมีญาติโยมเดินทางมาจากต่างจังหวัด

และได้มีโอกาสแวะเข้ามาทำบุญที่วัดด้วย

ก่อนจะเดินทางกลับหลังทานอาหารเสร็จญาติโยมบางท่านได้ถาม

ถึงวัตถุมงคลว่าที่วัดนี้มีขายหรือไม่(โยมเลี่ยงใช้คำว่าเช่าแทน)

ก็เลยได้สนทนากันต่อและบอกว่า มงคลในศาสนาพุทธมีอยู่๓๘

ข้อ ไม่มีข้อไหนเป็นวัตถุเลย วัตถุมงคลจึงไม่ใช่ของศาสนาพุทธ

มีแต่การปฏิบัติให้เจริญ เริ่มตั้งแต่ "การไม่คบคนพาล จนถึง"การมีจิตอันเกษม" ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ ทดลองได้ พิสูจน์ได้ ถ้าเครื่องรางของขลังช่วยป้องกัน ชีวิตได้จริง ทหารตำรวจ ไม่ต้องมีอาวุธ ไม่ต้องมีเกราะ ตั้งหน้าตั้งตาผลิตเครื่องราง ของขลังเท่านั้นพอ ขอให้โยมตั้งใจ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บ่อยๆ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ชีวิตก็จะร่มเย็นเป็นสุข ก็แนะนำไปแบบนี้ ซึ่งญาติโยมค่อนข้างจะพอใจสังเกตดูท่าทาง ธรรมรักษา

เขียน 11 Jul 2009 @ 16:13 () แก้ไข 17 Jul 2009 @ 12:31, ()


ความเห็น (0)