อนุทิน 41349 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันนี้ัมีญาติโยมเดินทางมาจากต่างจังหวัด

และได้มีโอกาสแวะเข้ามาทำบุญที่วัดด้วย

ก่อนจะเดินทางกลับหลังทานอาหารเสร็จญาติโยมบางท่านได้ถาม

ถึงวัตถุมงคลว่าที่วัดนี้มีขายหรือไม่(โยมเลี่ยงใช้คำว่าเช่าแทน)

ก็เลยได้สนทนากันต่อและบอกว่า มงคลในศาสนาพุทธมีอยู่๓๘

ข้อ ไม่มีข้อไหนเป็นวัตถุเลย วัตถุมงคลจึงไม่ใช่ของศาสนาพุทธ

มีแต่การปฏิบัติให้เจริญ เริ่มตั้งแต่ "การไม่คบคนพาล จนถึง"การมีจิตอันเกษม" ศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ ทดลองได้ พิสูจน์ได้ ถ้าเครื่องรางของขลังช่วยป้องกัน ชีวิตได้จริง ทหารตำรวจ ไม่ต้องมีอาวุธ ไม่ต้องมีเกราะ ตั้งหน้าตั้งตาผลิตเครื่องราง ของขลังเท่านั้นพอ ขอให้โยมตั้งใจ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา บ่อยๆ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ชีวิตก็จะร่มเย็นเป็นสุข ก็แนะนำไปแบบนี้ ซึ่งญาติโยมค่อนข้างจะพอใจสังเกตดูท่าทาง ธรรมรักษา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)