อนุทิน 41336 - เตวิชโช

  ติดต่อ

"ความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองคือเรื่องของเรา

รู้เรื่องบ้านเมืองตนคือคนกตัญญู"

บัดนี้ท่านนายกฯกำลังย่างก้าวมาพบทางสองแพร่ง.. วัฒนะกับหายนะ.. ยามนี้จึงต้องกร้าวเเกร่ง เด็ดเดี่ยว เด็ดขาด ยึดความอยู่รอดของแผ่นดินเหนือความอยู่รอดของพรรค เชิดชูความอยู่รอดของรัฐเหนือความอยู่รอดของรัฐบาล

ยืนหยัดสรรพประโยชน์สุขอันชอบธรรมของมหาประชาชนเหนือประโยชน์ตนของพลพรรคประชาธิปัตย์บางส่วน และพรรคพลอยฟ้าพลอยฝนร่วมรัฐบาล

ทางสองแพร่งที่อยู่ตรงหน้า เหยียดยาวไกลสุดสายตา... วัฒนะกับหายนะ... แม้ใฝ่สมานฉันท์ก็มิใช่ยอมสมานชั่วมัวหมอง ถึงคราต้องเปิดหน้าเปิดใจให้แจ้งชัด...... เพือยืนหยัดพิทักษ์ธรรม ....


  เขียน:  

ความเห็น (0)