อนุทิน 41274 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เริ่มต้นที่ปัญหา

จบลงที่ปัญญา

ผ่านมาแล้วผ่านไป

เหมือนฝนซาฟ้าใสใจเย็น

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)