อนุทิน 41260 - หมอน้อย

หมอน้อย

      วันนี้ชุด มชส.ฉก.ตชด.44  นำโดย พ.ต.ท.ณรงค์ ธนานันทกุล ผบ.ฉก.ฯ และ พ.ต.ต.ไชยยงค์ ชำนาญดี รองฯผบ.ฉก.ฯพร้อมคณะวิทยากร 11 นาย ได้ไปให้การอบรม"โครงการปลูกฝังรักถิ่นแผ่นดินเกิด" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาธารโต ณ.วัดเขาบันนังกระแจะ อ.ธารโต จ.ยะลา รุ่นที่ 1 จำนวนนักเรียน 60 คน วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังและสืบทอดจิตวิญญาณของชาวพุทธในพื้นที่ ให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะประชาชนชาวพุทธซึ่งเป็นชนส่วนน้อยในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทย เพื่อป้องกันตนเองได้.

เขียน 09 Jul 2009 @ 21:32 () แก้ไข 12 Jul 2009 @ 21:24, ()


ความเห็น (0)