อนุทิน 41259 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ใจ๋เดียวหนึ่งนี้ ฤทธีเหลือหลาย ลางก็สบาย ลางก็ขุ่นข้อง
เมื่อสมประสงค์ ไหลลงหล้องหล้อง เมื่อบ่สมปอง ไหลย้อน
อันครั่งใกล้ไฟ ไขใกล้แดดฮ้อน ครั่งไขเป๋นก้อน ละลาย
ยามอยู่ใกล้ชิด คิดแล้วใจ๋หาย หญิงอยู่ใกล้จาย ใจ๋หมายบิ่นบ้า.

เขียน 09 Jul 2009 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)