อนุทิน 41239 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

  ติดต่อ

ส่งงานนำเสนอนวัตกรรมของแผนกฯ 3 เรื่อง

  • วิปัสสนาเยี่ยวยารักษาใจ
  • สมุนไพรเพื่อลดคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ปวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  • Aromatherapy

ส่งงานนำเสนอระดับงานพยาบาล

  • วิปัสสนาเยียวยารักษาใจ

ส่งเบิกทุนวิจัย Invitation Research คณะแพทยศาสตร์

  • งวดที่ 1 ของคุณจุรีพร อุ่นบุญเรือง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)