อนุทิน 41226 - มะปรางเปรี้ยว

Support Online Community

  • จัดการลบความคิดเห็นที่มีผู้แจ้งลบผ่านระบบ ต้องพิจารณาว่าอันไหนควรลบ อันไหนไม่ควรลบอย่างรอบคอบ
  • ตอบอีเมล์แนะนำการใช้งานไปบ้างแล้ว
  • ส่งอีเมล์แนะนำ user เกี่ยวกับการใช้งานไป 3 ราย
เขียน 09 Jul 2009 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)