อนุทิน #41142

อาสาฬหบูชาในครั้งนี้

สู่ภาวนาวิถีกันเถิดท่าน

พร้อมกันพรรษากาล

เพิ่มนิพพานบ้านเรา

สิ่งใดมีการเกิดขึ้น

สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา-พุทธโธ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)