อนุทิน 41142 - บุณยกร

บุณยกร

อาสาฬหบูชาในครั้งนี้

สู่ภาวนาวิถีกันเถิดท่าน

พร้อมกันพรรษากาล

เพิ่มนิพพานบ้านเรา

สิ่งใดมีการเกิดขึ้น

สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา-พุทธโธ

เขียน 07 Jul 2009 @ 22:22 () แก้ไข 08 Jul 2009 @ 18:38, ()


ความเห็น (0)