อนุทิน 4113 - ขจิต ฝอยทอง

@4109 ครับ ท่านอาจารย์หมอประเวศ วะสี บอกว่าเราเสียค่าจ่ายดูแลคนป่วยที่อยู่ในระหว่างว่าจะทรงหรือทรุดที่โรงพยาบาล  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ...มากกว่า การรักษาทั่วไปครับ....

เขียน 08 May 2008 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)