อนุทิน 41129 - หมอน้อย

หมอน้อย

       วันอาสาฬหบูชา หรือเป็นวันพระสงฆ์ ข้อเขียนต่างๆมีคนอื่นเขียนกันเยอะแล้ว ผู้เขียนคงไม่ขอลงไปในรายละเอียด เพียงแต่อยากขอร้องให้พวกเราชาวพุทธ ช่วยกันจรรโลงพุทธศาสนากันหน่อย อย่าสักแต่ว่าธุระไม่ใช่ มาร่วมกันเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนากันให้มากๆ วันพระใหญ่ก็งดเว้นสิ่งอบายมุขกันเสียบ้าง ยกระดับจิตใจให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และผลที่ได้จะได้เป็นคนคิดดี พูดดีและทำดี และแน่นอนประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป.

เขียน 07 Jul 2009 @ 16:30 ()


ความเห็น (0)