อนุทิน 41127 - บุณยกร

บุณยกร

ทำุบุญคือทำดี

ทางกาย วจี มโน

มิใช่ทำใหญ่โต

แบบโง่โง่ใช้แต่เงิน

ทำบุญคือทำใจ

ผ่องใสน่าสรรญเสริญ

ขณะนอนนั่งยืนเดิน

ฝึกเจริญภาวนาหาบุญ

 

เขียน 07 Jul 2009 @ 14:44 () แก้ไข 07 Jul 2009 @ 16:10, ()


ความเห็น (0)