อนุทิน #41127

ทำุบุญคือทำดี

ทางกาย วจี มโน

มิใช่ทำใหญ่โต

แบบโง่โง่ใช้แต่เงิน

ทำบุญคือทำใจ

ผ่องใสน่าสรรญเสริญ

ขณะนอนนั่งยืนเดิน

ฝึกเจริญภาวนาหาบุญ

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)