อนุทิน 41093 - ไก่...กัญญา

  ติดต่อ

วันนี้  ตรวจทาน Service Profile อีกรอบ เสร็จแล้วส่งให้ผู้ตรวจทาง mail

ขอพักทานอาหารเช้าควบกลางวัน และเตรียมขึ้นเวรผู้ตรวจการนอกเวลาค่ำนี้ค่ะ 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)