อนุทิน 4104 - Sasinand

Sasinand

คุณขจิตคะ P @4101 ถ้าในแง่เศรษฐศาสตร์ของประเทศ  ก็เป็นเรื่องจริงนะคะ แต่ถ้า เป็นเรื่องส่วนตัว ก็ ลางเนื้อ ชอบลางยา และบุพเพสันนิวาสค่ะ

ประเทศเรา ตอนนี้และต่อไปไม่นาน เราจะมีคนสูงอายุมากมาย

 ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับ ด้านประชากร และส่งผลกระทบ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ ไปยังระบบ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเยอะค่ะ....ทั้งด้านสรีระ สุขภาพอนามัย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะกระทบตรงๆต่อตัวผู้สูงอายุเอง และประเทศชาติโดยรวม

เขียน 08 May 2008 @ 13:48 () แก้ไข 08 May 2008 @ 13:49, ()


ความเห็น (0)