อนุทิน 41018 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

AAR การทำงาน (ข้อคิดจากการเขียนรายงาน)

  • บางทีการทำงานก็เปรียบเหมือนการขับรถบนถนน
  • และหากการเดินทางไม่รู้จุดหมายปลายทางที่ัชัดเจนก็จะทำให้ระหว่างต้องหลงทางไปบ้าง
  • เมื่อมีแผนที่มาเป็นเครื่องมือช่วยก็ทำให้เห็นเป้าหมายชัดเจนขึ้น
  • แต่ระหว่างทางที่จะทำให้ได้ไปถึงเป้าหมายนั้น บางทีต้องลองทางผิดทางถูกกันไป
  • ถ้าเจอทางผิดก็ต้องมาทบทวนหาข้อผิดพลาด แต่บางทีกว่าจะรู้ว่าเส้นทางนี้ผิดก็หลงอยู่นาน
  • แต่เมื่อรู้ว่าผิดพลาดแล้วก็ต้องปรับปรุงกันต่อไป
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)