อนุทิน 40991 - แดง

แดง

เช้าวันฝนตก...แหมโรแมนติก...มองดอกไม้ใบหญ้า...

อ่านบันทึกของคุณซวงแล้วมีกำลังใจดีๆ จะระลึกถึงกัลยาณมิตรคนนี้

ตลอดไป....คุณทำให้หลายคนรู้สึกดีต่อตัวเอง...จัง...

เขียน 05 Jul 2009 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)