อนุทิน 40991 - แดง

  ติดต่อ

เช้าวันฝนตก...แหมโรแมนติก...มองดอกไม้ใบหญ้า...

อ่านบันทึกของคุณซวงแล้วมีกำลังใจดีๆ จะระลึกถึงกัลยาณมิตรคนนี้

ตลอดไป....คุณทำให้หลายคนรู้สึกดีต่อตัวเอง...จัง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)