อนุทิน 40987 - spiderman

spiderman

ผู้บริหารไม่ได้มีภาวะผู้นำผู้นำกันทุกคน เพราะมีผู้นำก็ต้องมีผู้ตาม เมื่อผู้ตามไม่เต็มใจตาม ผู้นำก็ลำบาก ผู้ตามบางคนทำงานเพียงแค่ให้เวลาหมดไป แต่ไม่ได้น้ำได้เนื้ออะไร เพราะอะไรจึงต้องมีภาวะผู้นำ?

เขียน 05 Jul 2009 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)