อนุทิน 40942 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ก๋ารงานสรรพเสร็จ สิบเอ็ดโมงปล๋าย หลังกิ๋นข้าวงาย วันฉายส่องหล้า
อากาศสดใส เมฆไหลลัดฝ้า ลางแจ้งลางลา ลางครึ้ม
ฤดูพรรษา กลับมาแถมลื้ม ชาวนาเป๋นปลื้ม ทำนา
อันตั๋วข้านี้ เป๋นดีสังก๋า บ่ได้ทำนา ได้ก้าซื้อข้าว.

เขียน 04 Jul 2009 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)