อนุทิน 40916 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ใส่ TrueHits counter ใน Portal.in.th เรียบร้อยแล้ว ต้องแก้โปรแกรมนิดหน่อย Portal.in.th นี่ต้องมี trick เยอะเพราะต้องสนับสนุน custom domains

ถึงเวลาได้กลับบ้านกินอาหารเย็นแล้ว สรุปว่าแต่ละวันได้มีโอกาสทำงานเขียนโปรแกรมก็ช่วงตอนเย็นเท่านั้นเอง ถ้าอย่างนี้ไม่ไหว ช้าเกินไป

เขียน 03 Jul 2009 @ 19:38 () แก้ไข 03 Jul 2009 @ 20:08, ()


ความเห็น (0)