อนุทิน 40907 - ทองหยอด

     สำนักหอสมุดจัดสัมมนาทางวิชาการ "2.0 กับงานห้องสมุด" ได้รับหน้าที่เพิ่ม รับลงทะเบียน เนื่องบุคลากรขาดแคลน คน ๆ หนึ่งต้องทำหน้าที่หลายอย่าง สาย ๆ หน่อยต้องไปทำเอกสารประกอบการสัมมนาเพิ่ม วันนี้นับว่าทำงานคุ้มค่า มีเพื่อนร่วมงานเคนเตือนผมตอนที่ทำเข้าทำงานใหม่ ๆ "ฮู้นัก จ้างนัก  มันอิด" ก็จริงตามที่พี่เขาบอกจริง ๆ แต่ผมไม่เชื่อ

เขียน 03 Jul 2009 @ 15:25 () แก้ไข 03 Jul 2009 @ 15:28, ()


ความเห็น (0)