อนุทิน #40843

หลายวันมาแล้ว แป้วใจแต๊หนา ล้นเหลือกิจจา ไหลมาถั่งข้อน
งานราษฎร์งานหลวง หน่วงหนักหลายก้อน มาก่อนมาลูน สูนอ๊ะ
งานเป๋นงานต๋าย มากหมายแต๊ละ บ่เป๋นจั่งหวะ จั่งเว
ก๋ายอ่อนหย่อนไซร้ จิตใจ๋ก็เหว ประดังประเด เซแล้วข้าเจ้า.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)