อนุทิน 40841 - Ka-Poom

  ติดต่อ

Note l ถอดบทเรียน

  • เขียนถอดบทเรียนจากการทำกระบวนการและนำมาบันทึกไว้ที่ G2K ด้วย...มีค้างหลายเรื่องมาก
  • การจัดการความรู้ในการเรื่องการดูแลผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
  • การจัดการความรู้เครือข่ายการทำงานด้านสุราและยาเสพติด
  • ทำหนังสือ...เรื่องเล่าจากคนต้นแบบ
  เขียน:  

ความเห็น (0)