อนุทิน 40827 - มะปรางเปรี้ยว

หงุดหงิดอินเทอร์เน็ตที่หอ ไม่รู้เป็นอะไร เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็เดี้ยง

ช่วงนี้พยายามจะจัดการงานให้เสร็จก่อนวันหยุด ปรากฏว่าก็ต้องเลื่อนแผนไปอีก

แต่ก็จะพยายามให้เสร็จเร็วที่สุด แต่ก็มีอุปสรรคมาอีกแล้ว...

เขียน 02 Jul 2009 @ 22:11 () แก้ไข 02 Jul 2009 @ 22:18, ()


ความเห็น (0)