อนุทิน 40794 - บุณยกร

บุณยกร

เดินออกกำลังกายรายรอบ

สัมผัสชอบไม่ชอบรอบข้าง

ผ่อนคลายความคิดติดค้าง

ณ.ก้าวย่างสร้างสติ-ปัญญา


เดินบ่อย    ถอยบาป

นอนบ่ีอย   ถอยบุญ

 

เขียน 02 Jul 2009 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)