อนุทิน #40794

เดินออกกำลังกายรายรอบ

สัมผัสชอบไม่ชอบรอบข้าง

ผ่อนคลายความคิดติดค้าง

ณ.ก้าวย่างสร้างสติ-ปัญญา


เดินบ่อย    ถอยบาป

นอนบ่ีอย   ถอยบุญ

 

เขียน:

ความเห็น (0)