อนุทิน 40760 - อลงกต

อลงกต

วันนี้มีผู้ติดต่อเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสีน้ำสำหรับบุคลากรด้านศิลปศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการศิลปะเพื่อการศึกษาและชุมชน ของสาขาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดมาได้ 4-5 ปีแล้วโดยในแต่ละปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไป ก็ยังรับเป็นงานที่ต้องใช้ระบบการจัดการที่มากพอสมควรจากเรื่องของงบประมาณที่ให้มาแล้วโดนตัด...เหนื่อย

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสามารถติดต่อโดยตรงกับผมหรือทางสำนักงานคณะมนุษย์ฯ ได้ 

เขียน 01 Jul 2009 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)