อนุทิน 40699 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ตีห้าครึ่งออกเดินทางจากวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

พร้อมพระอาจารย์สุภัทโท เพื่อเข้าร่วมประชุม

เรื่องวิทยุชุมชน ณ. ตึกใหม่คณะศิลปศาสตร์

ห้องดอกจาน ๔ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  เขียน:  

ความเห็น (0)