อนุทิน 40699 - บุณยกร

บุณยกร

ตีห้าครึ่งออกเดินทางจากวัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

พร้อมพระอาจารย์สุภัทโท เพื่อเข้าร่วมประชุม

เรื่องวิทยุชุมชน ณ. ตึกใหม่คณะศิลปศาสตร์

ห้องดอกจาน ๔ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เขียน 01 Jul 2009 @ 02:42 ()


ความเห็น (0)