อนุทิน 40674 - Sila Phu-Chaya

  • สัญญาค้ำประกันไม่มีแบบ แต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ ตามมาตรา 680 วรรค 2 ปพพ (ฎีกา 1274/2544)
  • หลักฐานเป็นหนังสือที่จะใช้ในการฟ้องไม่จำเป็นต้องทำไว้ต่อเจ้าหนี้โดยตรง  ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบสัญญา อาจจะเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงานการประชุม หรือรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีก็ได้
เขียน 30 Jun 2009 @ 20:32 ()


ความเห็น (0)