อนุทิน #40662

วันนี้วันพระ ละลด

กำหนดลดกำหนัด

ศีลควบคุมเค่รงครัด

ฝึกหัดอรหันต์มั่นใจ

ถือศีล ๕ วันธรรมดา

ถือศีล ๘ ในวันพระ

ล้างกิเลสเศษสวะของชีวิต

 

เขียน:

ความเห็น (0)