อนุทิน 40662 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันนี้วันพระ ละลด

กำหนดลดกำหนัด

ศีลควบคุมเค่รงครัด

ฝึกหัดอรหันต์มั่นใจ

ถือศีล ๕ วันธรรมดา

ถือศีล ๘ ในวันพระ

ล้างกิเลสเศษสวะของชีวิต

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)