อนุทิน 40662 - บุณยกร

บุณยกร

วันนี้วันพระ ละลด

กำหนดลดกำหนัด

ศีลควบคุมเค่รงครัด

ฝึกหัดอรหันต์มั่นใจ

ถือศีล ๕ วันธรรมดา

ถือศีล ๘ ในวันพระ

ล้างกิเลสเศษสวะของชีวิต

 

เขียน 30 Jun 2009 @ 16:04 ()


ความเห็น (0)