อนุทิน 40660 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • หลักการบริหาร... ดูแลพี่ ๆ น้อง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • สำคัญที่สุดคือ "รู้ศักยภาพ ความสามารถของแต่ละคน"
  • หากมอบหมายงานหรือดูแลพวกเขา โดยไม่คำนึงความชำนาญเฉพาะทาง ความสามารถพิเศษที่นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในงานประจำ  ก็เท่ากับเป็นนักบริหารที่ไม่ "รู้ใจคน" ไม่ "เคารพในความเป็นตัวตน" ของพวกเขา
  เขียน:  

ความเห็น (0)