อนุทิน 40592 - ไก่...กัญญา

  ติดต่อ

เตรียม powerpoint นำเสนอเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาสากู้ชีพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการประชุม EMS Day จังหวัดขอนแก่นวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า

เตรียมเรื่องฐาน EMS Rally ที่รับผิดชอบ เพื่อนำเสนอการประชุมกรรมการพัฒนา ER EMS เขต 12 ช่วงบ่ายวันเดียวกัน 2 ฐาน คือ

  • ฐาน 10 Mass Casalty  และ
  • ฐาน 14 การรายงานผู้ป่วยที่ถูกต้อง 
  เขียน:  

ความเห็น (0)