อนุทิน 40585 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้รู้สึกว่า ทำไมมีงานมากเหลือเกิน เพราะเราต้องลงมือขออนุมัติจัดโครงการฯ ต้องแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเอง

ทั้งต้องเป็นทั้งวิทยากร เตรียมเอกสารด้วย

เห็นทีจะใช้แรงงานของตัวเอง  มากเกินไปแล้ว

.................

Note

  • EBP เชิญวิทยากรเพิ่ม 3 คน นัดเกศและอุบลรัตน์ ประชุมเที่ยง 1 กค 52 เตรียมงาน
  • APN project ทำเรื่องขออนุมัติจัด
  • รวบรวมรายชื่อผู้สนใจ คนข้างนอก รพ เรียบร้อย เหลือคนภายใน
  • เตรียมทำเอกสารประกอบการติว
  • สำหรับรายละเอียดการทำงานอื่นๆ ฝากให้คุณอุบลรัตน์ ดำเนินการ
  • กระบวนการทำงานราชการนี้..ต้องใช้เวลามากจริงๆ
  • ปีหน้า...จะต้องปรับการทำงานของตัวเองใหม่  
เขียน 29 Jun 2009 @ 21:13 () แก้ไข 29 Jun 2009 @ 21:29, ()


ความเห็น (0)