อนุทิน 40576 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • วันนี้ มีคนมาปุจฉาว่า
  • Efficiency  กับ Effectiveness ต่างกันอย่างไร
  • เราตอบสั้นมากเลย
  • Efficiency คือประสิทธิภาพ ที่ดู "means" หรือ "process" ว่าเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายที่ลงไปมากน้อยเพียงไร คุ้มค่าไหม
  • Effectiveness คือประสิทธิผลที่ ดู "end" หรือ "output" ว่าตรงตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ไหม 
  • ดีใจที่คนฟัง ฟังเข้าใจ และประทับใจ
เขียน 29 Jun 2009 @ 19:42 () แก้ไข 29 Jun 2009 @ 19:44, ()


ความเห็น (0)