อนุทิน #40569

วันนี้ทำงาน "ประชุม" เดินดี แต่งาน "ปฎิบัติ" ยังไม่ได้ทำเลย ทำงานในสอง modes ก็เป็นการฝึกฝนตัวเองที่ดี

เขียน:

ความเห็น (0)