อนุทิน 40569 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ทำงาน "ประชุม" เดินดี แต่งาน "ปฎิบัติ" ยังไม่ได้ทำเลย ทำงานในสอง modes ก็เป็นการฝึกฝนตัวเองที่ดี

เขียน 29 Jun 2009 @ 17:20 ()


ความเห็น (0)