อนุทิน 40551 - น.อั๊กแน๊ส

การจัดการการความรู้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเริ่มมีการจัดขึ้นในพื้นที่สามจุงหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกลุ่มการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา ที่มีการร่วมกลุ่มกันทำ KM ร่วมกัน ทั้ง 13 โรงเรียน หนึ่งในนั้นมีคณะครูโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกัน....การแลกเปลี่ยนเริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27,28 มิ.ย.52 ที่ผ่าน ศูนย์การจัดอบรมอยู่ที่โรงเรียนสตรียะลา โดยคณะผู้บริหารทั้ง 13 โรงเรียน มีท่าน ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ จาก มอ.ปัตตานี มาเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้
เขียน 28 Jun 2009 @ 22:53 ()


ความเห็น (0)