อนุทิน 40526 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

วันนี้ดูเหมือน internet connection ของ TOT เพื่อออกนอกประเทศไทยมีปัญหา? ใช้เว็บภายในประเทศได้แต่ใช้ต่างประเทศไม่ได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)