อนุทิน 40526 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ดูเหมือน internet connection ของ TOT เพื่อออกนอกประเทศไทยมีปัญหา? ใช้เว็บภายในประเทศได้แต่ใช้ต่างประเทศไม่ได้

เขียน 28 Jun 2009 @ 11:30 ()


ความเห็น (0)