อนุทิน 40520 - เตวิชโช

  ติดต่อ

วันนี้เดินทางไปหาพระอาจารย์สุภัทโทที่

 วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ

อ. ป่าติ๊ว จ.ยโสธร เพื่อร่วมเดินทางไปประชุม

เรื่องวิทยุชุมชน ที่ จ.ขอนแก่น โรงแรมโฆษะ

ในวันที่ ๒๙ มิ.ย ๕๒..

  เขียน:  

ความเห็น (0)