อนุทิน 40516 - Ka-Poom

Ka-Poom

เห็นด้วยค่ะที่ว่า "ความงามของอาจารย์ประมวลปรากฏอยู่ในความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเมตตาต่อทุกผู้คนที่อาจารย์พานพบ ความเรียบง่ายของการดำเนินชีวิต การตั้งจิตอธิษฐาน ใส่ความตั้งใจในเรื่องเล็กๆที่มีความหมายต่อการงอกงามทางใจ ความโปร่งใสไม่มีอะไรที่ต้องกลัวหรือหลบซ่อน นำมาซึ่งความสง่างามในการดำเนินชีวิตอย่างไม่อาจอธิบายได้"

ที่มา ; นักรบแห่งตันตระ

การละออกจากความยึดมั่นหมายในตนเอง... ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับที่เราได้พบว่า "ตัวเรา" นั้นเล็กนิดเดียว เมื่อใดที่เราเรียนรู้ต่อตัวเราว่าเรานั้นหาใช่มีความยิ่งใหญ่หรือวิเศษวิโสอะไร เมื่อนั้นเราจะสามารถทำการงานที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอในทุกการงานที่ตั้งอยู่ในความดี

เขียน 27 Jun 2009 @ 23:31 () แก้ไข 27 Jun 2009 @ 23:40, ()


ความเห็น (0)