อนุทิน 40513 - Ka-Poom

Ka-Poom

@40486 ใช่เลยค่ะ... "สติ" ทำให้เราทำในสิ่งที่ท้าทายนี้ได้อีกเรื่องของการได้เกิดเลยค่ะ คนเรานั้นไม่ค่อยเชื่อในศักยภาพของตนเอง นั่นอาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้ลงมือเรียนรู้ แต่เมื่อได้ลงมือเรียนรู้แล้วเราจะรู้ว่า เรามีศักยภาพที่มหาศาลต่อการทำสิ่งต่างๆ มากมายได้ในความเป็นมนุษย์นี้ค่ะ :)

ตอนที่ฝึกฝนตนเอง ก็หนักเอาการต่อการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน และที่ประทับใจ คือ ตอนที่เรียนปริญญาเอกใบแรกและทำปริญญาโทปริญญาโทใบที่สองไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน รวมทั้งทำงานพิเศษทางด้านการวิจัยกับอาจารย์ไปด้วย... จากบทเรียนดังกล่าวนำมาสู่ปัจจุบันที่ทำทั้งงานประจำ งานจรต่างๆ มากมาย ทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกใบที่สอง ==> เหล่านี้มาจากเรื่องการได้นำพาตนเองไปสู่การเรียนรู้ในเรือง "ศักยภาพของมนุษย์" ผ่านการปฏิบัติของตนเองค่ะ

เขียน 27 Jun 2009 @ 23:06 () แก้ไข 27 Jun 2009 @ 23:11, ()


ความเห็น (0)