อนุทิน 4050 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

MGR ยังไม่ได้ถูก delist จากตลาดฯ ทั้งๆ ที่ตามระเบียบเขาต้องถูก delist ไปเมื่อปี 48 แล้วนี่นา

เขียน 08 May 2008 @ 09:21 () แก้ไข 08 May 2008 @ 09:22, ()


ความเห็น (0)