อนุทิน 40481 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • ร่างกายและใจมนุษย์สามารถบำบัดตนเองได้
  • ยามเกิดอกุศลจิตจะเป็นพิษต่อจิตใจและส่งผลกระทบต่อร่างกาย
  • สิ่งมหัศจรรย์อยู่ในตัวที่เชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตใจคือลมหายใจของเราเอง
  • ลมหายใจเยียวยาสุขภาพกาย สุขภายใจได้
  เขียน:  

ความเห็น (0)