อนุทิน 40435 - ThaiLivingWill

  ติดต่อ

ภาพวาดไส้เดือน


ไส้เดือนเขียนจดหมายให้มนุษย์
บอกเล่าจุดความจริงสิ่งทั้งหลาย
แต่ใครเล่ามีเวลามาเยี่ยมกราย
อ่านจดหมายไส้เดือนที่เกลื่อนดิน


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, 2541

  เขียน:  

ความเห็น (0)