อนุทิน 40433 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

เมื่อวานทำอะไรตั้งหลายอย่าง แต่ลืมบันทึก

  • ประชุมเรื่องหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองคณะบดีฝ่ายบริหารแนะนำหลักการประเมิน
  • ประชุมการตั้งหน่วย Nurse Case Management
  • สรุปผลการอบรมและเตรียมอบรมการพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด

สิ่งที่ฝากให้น้องๆทำ

  • Inservice Hight Alert Drug กับเภสัชกร
  • ระบบการบันทึก Intake Output

ตอนเย็น

  • ไปงานศพ คุณแม่พี่อำไพ นวลมณี
เขียน 26 Jun 2009 @ 06:36 () แก้ไข 26 Jun 2009 @ 06:37, ()


ความเห็น (0)